NEWS!

EPD INDUSTRY nawiązała współpracę z Beena Vision Systems i Nexala, które są przedsiębiorstwami grupy Trimble Rail https://rail.trimble.com

Beena Vision jest wiodącym producentem automatycznych systemów kontroli przytorowej dla branży kolejowej. Przez ostatnie piętnaście lat Beena Vision  opracowywała szereg  pionierskich, innowacyjnych rozwiązań technicznych, wykorzystujących zaawansowane technologie tworzenia i analizy obrazów  oraz bezkontaktowe techniki  pomiarowe. Systeny Beena Vision  są tak zaprojektowane, aby dostarczyć niezwykle cenntch  informacji w zakresie bieżącej oceny stanu technicznego pojazdów szynowych, w dbałości o najwyższe  standardy  bezpieczeństwa transportu szynowego.

Nexala jest producentem specjalistycznego oprogramowania stanowiącego zintegrowany system zarządzania taborem kolejowym w okresie jego eksploatacji.

Prezentacja multimedialna systemów Trimble Rail ( Beena Vision i Nexala )

Systemy pomiarowe BMS    

Systemy pomiarowe BMS    Bogie Measurement Systems    niemieckiej  firmy AGG Anlagen und Geraetebau  to przenośne bądź stacjonarne  stanowiska pomiarowo-kontrolne do wózków pojazdów szynowych.   Podczas pomiarów symulowane są obciążenia robocze na wózku, występujące w trakcie jego eksploatacji,   jednocześnie mierzone są m.in. siły nacisku koła lub równoległość osi.  BMS umożliwia badanie wózków do różnych typów pojazdów szynowych, a także ich serwisowanie i regulację. Użytkownik może również tworzyć testowe aplikacje programowe uwzględniające określone przez producentów siły przykładane w trakcie procesów kontrolnych.  Zachęcamy do obejrzenia poniższego filmu w polskiej wersji językowej, prezentującego możliwości  zastosowania urządzeń BMS w praktyce.

Systemy pomiarowe BMS

wersja polska