Systemy pomiarowe AGG

Systemy pomiarowe do rejestrowania sił nacisku koła w pojazdach szynowych, pomiarów parametrów wózków pojazdów szynowych oraz sił w punktach narożnych pojazdów szynowych.

Zakres naszych dostaw to nie tylko pojedyncze produkty, ale także szczegółowo analizujemy wymagania pomiarowe naszych Klientów i dostarczamy produkty dostosowane do ich potrzeb – od rozwiązań indywidualnych aż do kompleksowych  rozwiązań systemowych.

Mobilny system pomiarowy do rejestrowania sił nacisku koła w pojazdach szynowych- wersja angielska

Systemy BMS do pomiarów parametrów technicznych wózków pojazdów szynowych

wersja polska