Systemy diagnostyki Trimble Rail

Systemy Trimble Rail to innowacyjne oprogramowanie i urządzenia do zarządzania cyklem życia środków transportu kolejowego od eksploatacji poprzez konserwację i naprawy. Dzięki temu kompleksowemu  rozwiązaniu w zakresie monitorowania stanu urządzeń pokładowych i przy torowych, przedsiębiorstwa kolejowe mogą poprawić wydajność operacyjną, zwiększyć bezpieczeństwo, zarządzać poziomem usług i zdecydowanie obniżyć koszty eksploatacji pojazdów szynowych.